عکس دختر شایسته ۲۰۱۷ آمریکا

مراسم انتخاب دختر شایسته ۲۰۱۷ آمریکا

عکس دختر شایسته 2017 آمریکا

دختر شایسته آمریکا

طبق روال هر ساله زیبا ترین دختران آمریکا از ۵۲ ایالت این کشور جمع میشوند و یکی از آنها به عنوان زیباترین و دختر شایسته انتخاب میشوند

دیشب خانم ساوی شیلدز ۲۱ ساله از آرکانزاس به عنوان دختر شایسته ۲۰۱۷ آمریکا انتخاب شد

دختر شایسته ۲۰۱۷ آمریکا در پایان تاج اصلی مراسم و مبلغ ۵۰ هزار دلار جهت پژوهش های علمی دریافت کرد.

عکس های مراسم انتخاب دختر شایسته ۲۰۱۷

عکس دختر شایسته 2017 آمریکا